Arr.

Flight No.

Origin

Status

16:45

ایران ایرتورIRB914

تهران

اعلام زمان ورود

18:30

ایران ایرتورIRB976

مشهد

طبق برنامه

18:40

آتاTBZ5666

مشهد

طبق برنامه

19:00

کاسپینCPN6942

مشهد

طبق برنامه

20:40

آتاTBZ5714

مشهد

طبق برنامه

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

میزخدمت میزخدمت

گزارش تصویری گزارش تصویری

News
2019-08-18

از کارکنان آزاده فرودگاه آبادان در سالروز ورود آزادگان به وطن تجليل شد

از کارکنان آزاده فرودگاه آبادان در سالروز ورود آزادگان به وطن تجليل شد
2019-08-08

جلسه تکريم و معارفه مدير فرودگاه آبادان برگزار شد.

جلسه تکريم و معارفه مدير فرودگاه آبادان برگزار شد
2019-07-30

راه اندازي سامانه گوياي اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

جواد نجمي از راه اندازي سامانه گوياي اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان خبر داد.
2019-07-15

سرپرست حراست فرودگاه آبادان منصوب شد .

سرپرست حراست فرودگاه آبادان منصوب شد .