تاریخچه تاریخچه

درباره فرودگاه آبادان-تاريخچه

فرودگاه آبادان جزء اولین فرودگاه‌های کشور است که در سال 1320 توسط شرکت ملی نفت ایران و به‌دلیل وجود پالایشگاه احداث شد و با رونق گرفتن آبادان و خرمشهر فرودگاه نیز توسعه یافت تا جایی‌که نخستین پروازهای خارجی از مهرآباد و سپس آبادان در نیمه دوم سال 1328 آغاز شد. در سال 1346 فرودگاه اصلی و فعلی آبادان در مساحتی حدود 372/66 ساخته و سه سال بعد از سوی شرکت ملی نفت به سازمان هواپیمایی واگذار شد. ، فرودگاه آبادان به عنوان ALTERNATE (فرودگاه کمکی و احتیاطی) فرودگاه مهرآباد برای پروازهای خارجی بوده و هرگاه به دلایلی جوی و سایر عوامل پروازی قادر به نشستن در مهرآباد نبود از فرودگاه آبادان برای فرود استفاده می‌کرد. کویت ایرویز، کی ال ام هلند، بریتیش ایرویزانگلیس، لوفت هانزای آلمان، مالتای مالت، سوئیس ایرویز سوئیس ، اسکاندیناوی ایراسکاندیناوی و آلیتالیای ایتالیا و غیره شرکت های هواپیمائی فعالی بودند که پروازهایشان تا قبل از جنگ تحمیلی در فرودگاه آبادان نشست و برخاست داشت. فرودگاه آبادان زمانی به دلیل قرا رگرفتن در دالان هوایی بین‌المللی تنها فرودگاه ترانزیتی، کترینگ و سوختگیری مسیر خاورمیانه و اروپا بود.