اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میزخدمت میزخدمت

News
2019-02-01

برگزاري مراسم سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) به ميهن اسلامي در فرودگاه بين المللي آبادان

برگزاري مراسم سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) به ميهن اسلامي در فرودگاه بين المللي آبادان
2019-01-27

سرپرست معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه آبادان معرفي شد .

سرپرست معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه آبادان معرفي شد .
2019-01-19

باطل شدن پرواز به علت پديده گرد و خاک

باطل شدن پرواز به علت پديده گرد و خاک
2019-01-19

باطل شدن پرواز به علت پديده گرد و خاک

باطل شدن پرواز به علت پديده گرد و خاک