ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر
 

عنوان خدمت:  ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط  سامانه پذیرش مسافر                      شناسنامه خدمت:    13051754000

نوع خدمت:    ☐ خدمت به شهروندان (G2G)       ☐خدمت به دیگردستگاه های دولتی (G2B)        ☑خدمت به کسب و کار(G2C)

شرح خدمت:  ارائه زیر ساختهای فیزیکی (کانترهای پذیرش مسافر- نوار نقاله ها ...) و  زیرساختهای فناوری اطلاعات در سامانه های پذیرش مسافر  و برقراری نظام هماهنگ هندلینگ و خدمات ترافیک هوائی

مدارک مورد نیاز: _ _ _      

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

بر اساس زیرخدمت متفاوت است به طور مثال برای پروازهای داخلی 2 ساعت قبل از پرواز ها- پرواز های خارجی 3 ساعت قبل ار پرواز 

ساعات ارائه خدمت

 

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(ریال)

شماره حساب (های)بانکی

بر اساس جدول تعرفه خدمات ماده 63 و پارمترهای متغییر  
   
   
   

نحوه دسترسی به خدمت

☐ اینترنتی 

☐ پست  الکترونیکی 

☐ تلفن گویا یا مرکز تماس 

☐تلفن همراه 

☐ پیام کوتاه 

☐ دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 

نمودار مراحل دریافت خدمت / زیر خدمت  

جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)