خرید سوغاتی خرید سوغاتی

خريد سوغاتي(فرودگاه آبادان)

 در فرودگاه آیت الله جمی آبادان غرفه هایی جهت فروش سوغاتی های آبادان از قبیل خرما و محصولات مرتبط با آن و همچنین ادویه جات ایجاد گردیده است.

 

خريد سوغاتي(فرودگاه آبادان)

فرودگاه آیت الله جمی آبادان دارای پارگینگ روباز شبانه روزی با مساحت یک هکتار و ظرفیت 200 ماشین می باشد. ورودی پارکینگ مبلغ 1300تومان بوه و به ازای هر ساعت اضافی مبلغ 850 تومان است.