خرید سوغاتی خرید سوغاتی

خريد سوغاتي(فرودگاه آبادان)

 در فرودگاه آیت الله جمی آبادان غرفه هایی جهت فروش سوغاتی های آبادان از قبیل خرما و محصولات مرتبط با آن و همچنین ادویه جات ایجاد گردیده است.