نمایش محتوا نمایش محتوا

ارائه خدمات ترافيک هوائي

 

 

عنوان خدمت:  ارائه خدمات ترافیک هوائی                                                                   شناسنامه خدمت:   13051753000

نوع خدمت:    ☐ خدمت به شهروندان (G2G)     ☑خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2B)        ☑خدمت به کسب و کار (G2C)

شرح خدمت:  مدیریت ترافیک هوائی شامل هدایت، برنامه ریزی و تنظیم هواپیماها و هلیکوپترها در فضای کشوردر زمان پرواز و  نشست و برخاست برای اطمینان از عملکرد ایمن پروازهاست.

مدارک مورد نیاز: گواهینامه مرتبط با انجام پرواز از سازمان هواپیمائی کشوری- اخذ مجوز پرواز از شرکت فرودگاهها      

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

خدمات در لحظه انجام می شود

ساعات ارائه خدمت

شبانه روزی

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(ریال)

شماره حساب (های)بانکی

بر اساس آیین نامه اجرایی ماده63قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت  
   
   
   

نحوه دسترسی به خدمت

☐ اینترنتی 

☐ پست  الکترونیکی 

☐ تلفن گویا یا مرکز تماس 

☐ تلفن همراه 

☐ پیام کوتاه 

☐ دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 

نمودار مراحل دریافت خدمت / زیر خدمت  

جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)