رسیدگی به شکایات رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات(فرودگاه آبادان)

به منظور ثبت شکایات خود از ادارات زیر مجموعه فرودگاه آیت ا... جمی آبادان  دو روش زیر وجود دارد:

  1. دریافت و تکمیل فرم کاغذی شکایات موجود در دفتر مدیر ترمینال
  2. تکمیل و ارسال فرم زیر .

​در صورتی که شکایات شما از شرکتهای هواپیمایی و یا دفاتر فروش می باشد به لینک سایت سازمان هواپیمایی کشوری قسمت شکایات  مراجعه نمایید.

ضمنا برای پیگیری شکایات خود در ساعات اداری با شماره 53366485-061 و 53366477 -061 تماس حاصل نمایید.