خبر خبر

کارگر امانتدار فرودگاه آبادان کيف پول را به صاحبش بازگرداند
محمدرضا حسيني، کارگر خدمات فرودگاه آبادان، کيف پول مسافر عراقي را بازگرداند.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه آبادان،  محمدرضا حسینی از کارکنان خدمات  فرودگاه آبادان حین انجام وظیفه، کیف پول حاوی وجوه نقد قابل توجه متعلق به یک مسافر عراقی را به سپاه حفاظت هواپیمایی تحویل داد که پس از انجام تحقیقات و شناسایی صاحب آن به مالباخته بازگردانده شد.

به دنبال این اقدام، پروانه سهرابی، مدیر فرودگاه آبادان، از حسن عملکرد و همچنین صداقت در امانت این کارگر وظیفه شناس قدردانی کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد