خبر خبر

طرح بهسازي و نوسازي در واحد ايمني و آتش نشاني فرودگاه آبادان به پايان رسيد
طرح بهسازي و نوسازي در واحد ايمني و آتش نشاني فرودگاه آبادان به پايان رسيد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه آبادان، طرح بهسازی و نوسازی در واحد ایمنی و آتش نشانی در راستای ارتقاء سطح ایمنی و تسریع در انجام امور عملیاتی و  هچنین  بهسازی  ، زیباسازی و نوسازی ساختمان ایمنی برنامه ریزی و اجرا شد .

وی زیر سازی ، روکش آسفالت و احداث جاده عریض دسترسی خودرو های ایمنی به سطوح پروازی ( از طریق تاکسی وی B ) که مدت زمان دسترسی به دو سر باند را به حداقل می رساند و تسریع در فرایندهای عملیاتی  را موجب می شود از اقدامات دیگر این طرح بیان نمود .

همچنین تعویض و تعریض درب های اتوماتیک پارکینگ خودرو های ایمنی و آتش نشانی که سهولت تردد  در زمان اضطراری را سبب می شود ، درادامه طرح بهسازی ساختمان انجام گردید .

در ادامه این طرح،  بهسازی ساختمان ایمنی ، تعویض کلیه درب ها ، پنجره ها ، احداث اتاق مسئول در طبقه فوقانی سا ختمان ایمنی  که دید کافی به سطوح پروازی  را ایجاد نموده و   تغییرات اساسی در اتاق آماده پرسنل ایمنی و آتش نشانی صورت گرفت .

همچنین لازم بذکر است، در این طرح جهت افزایش ایمنی و ضریب امنیت خودروها دو دکل روشنایی با ارتفاع مناسب جهت انجام عملیات آبگیری مخازن خودروها نصب و عملیاتی گردید .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه آبادان، طرح بهسازی و نوسازی در واحد ایمنی و آتش نشانی در راستای ارتقاء سطح ایمنی و تسریع در انجام امور عملیاتی و  هچنین  بهسازی  ، زیباسازی و نوسازی ساختمان ایمنی برنامه ریزی و اجرا شد .

وی زیر سازی ، روکش آسفالت و احداث جاده عریض دسترسی خودرو های ایمنی به سطوح پروازی ( از طریق تاکسی وی B ) که مدت زمان دسترسی به دو سر باند را به حداقل می رساند و تسریع در فرایندهای عملیاتی  را موجب می شود از اقدامات دیگر این طرح بیان نمود .

همچنین تعویض و تعریض درب های اتوماتیک پارکینگ خودرو های ایمنی و آتش نشانی که سهولت تردد  در زمان اضطراری را سبب می شود ، درادامه طرح بهسازی ساختمان انجام گردید .

در ادامه این طرح،  بهسازی ساختمان ایمنی ، تعویض کلیه درب ها ، پنجره ها ، احداث اتاق مسئول در طبقه فوقانی سا ختمان ایمنی  که دید کافی به سطوح پروازی  را ایجاد نموده و   تغییرات اساسی در اتاق آماده پرسنل ایمنی و آتش نشانی صورت گرفت .

همچنین لازم بذکر است، در این طرح جهت افزایش ایمنی و ضریب امنیت خودروها دو دکل روشنایی با ارتفاع مناسب جهت انجام عملیات آبگیری مخازن خودروها نصب و عملیاتی گردید .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد