خبر خبر

جلسه اول هماهنگي مانور طرح اضطراري در فرودگاه آبادان برگزار شد
جلسه اول هماهنگي مانور طرح اضطراري در فرودگاه آبادان برگزار شد

جلسه هماهنگی مانور طرح اضطراری با حضور واحدهای داخلی و ارگان های نظامی و انتظامی فرودگاه آبادان  با هدف آمادگي عوامل ذيربط در فرودگاه اجرا شد.

معاون عملیات هوانوردی فرودگاه آبادان  هدف از برگزاري اين مانور را تمرين و بررسي نقاط ضعف و قوت ارگان‌ها ياد كرد و افزود  بررسی نتایج حاصل از انجام این مانورها می تواند تاثیر بسزایی در عملکرد تمامی ارگان های مرتبط شود.

 مهندس قلیچ خانی، مدیر ایمنی فرودگاه آبادان توانایی ها ، تمرین وظایف کلیه ارگان های ذیربط در هنگام بحران ، آمادگی و چگونگی مدیریت بحران در وضعیت های مختلف اضطراری ، آشنایی مسئولین و کارکنان فرودگاه و سایر ارگان های درگیر در شرایط اضطراری بایکدیگرو بهره مندی از خدمات یکدیگر ، فراهم بودن تجهیزات در حالات اضطراری ، رفع نواقص احتمالی بالقوه و افزایش توان عملیاتی درهنگام بروز سانحه را مورد بررسی قرار داد.

مدیر ایمنی در تشريح اين مانور گفت: بر اساس سناريوي اين مانور؛ هواپيماي فرضي F100  پس از نشستن روی باند به علت شکستن ارابه فرود از باند خارج شده و درکنار باند دچار حادثه و حریق می گردد .

 گفتني است؛ در این جلسه  معاون عملیات هوانوردی، روسای ادارات ، مدير ايمني، مسئول آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما ، مسئول مراقبت پرواز ، سوخت گیری هواپیمایی ،سپاه حفاظت هواپيمايي، پليس فرودگاه، نماینده حراست ، نماینده شركت هواپيمايي ايران‌اير و مسئول روابط عمومی فرودگاه آبادان حضور داشتند و نسبت به وظايف سازماني خود در اجراي مانور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

یادآور می شود، مانور کامل فرودگاه آبادان اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد