خبر خبر

سرپرست معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه آبادان معرفي شد .
سرپرست معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه آبادان معرفي شد .

آقای عبدالرضا غبیشاوی طی ابلاغ آقای محمدرضا امامی، معاون توسعه مدیریت و منابع، به عنوان سرپرست معاونت عملیات هوانوردی فرودگاه آبادان  منصوب شد .

 امروز طی مراسمی باحضور مهندس دهقانی زاده،مدیر فرودگاه ، فرماندهان  ارگانهای سپاه ، پلیس، ادارات هواشناسی و سوخت گیری و روسای شرکت های هواپیمائی  و مسئولین فرودگاهی، آقای عبدالرضا غبیشاوی  به عنوان  سرپرست معاونت عملیات هوانوردی فرودگاه آبادان معرفی شد .

این معرفی در پی انتصاب آقای احسان الواری نژاد، به سمت معاونت عملیات هوانوردی اداره کل فرودگاه های استان خوزستان انجام شد.

در این جلسه از زحمات 8 ساله آقای احسان الواری نژاد در معاونت عملیات هوانوردی سابق فرودگاه آبادان،تقدیر و تشکر گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد