خبر خبر

جلسه مسئولين فرودگاه آبادان تشکيل شد .
جلسه مسئولين فرودگاه آبادان تشکيل شد

 این جلسه که با حضور مسئولین واحدهای عملیاتی، اداری و پشتیبانی صورت گرفت، غلامرضا دهقانی زاده مدیر فرودگاه آبادان طي سخناني به بيان برنامه ها و سياستهاي فرودگاه و راهكارهاي تحقق اهداف پرداخت.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری مطالبات معوقه از شرکت های هواپیمایی بدهکار، خاطر نشان کرد که در صورت عدم پرداخت این معوقات، اقدامات لازم درخصوص نحوه ارائه خدمات و سرویس های پروازی صورت می گیرد.

غلامرضا دهقانی زاده در این جلسه ضمن  بررسی موضوعات ، مسايل  و امور مربوط به فرودگاه، به  چارچوب برنامه هاي آينده اشاره نمود .  

درادامه، کفایت علیزاده رئیس اداره عمومی و بازرگانی فرودگاه آبادان که موفق به کسب عنوان مسئول اموراداری برتر در سطح شرکت فرودگاههای کشور گردیده و همچنین صدیقه آلبوغبیش، کاردان اطلاعات پرواز،  به خاطر همکاری در برگزاری دوره تخصصی نهادهای کنترلی، از طرف مدیر فرودگاه تجلیل و قدردانی به عمل آمد .

لازم به ذکر است در این جلسه  ، مسئولین دید گاه ها ، مسائل و موضوعات پیرامون حوزه های کاری خود را بیان نمودند و در پایان مقرر شد کمیته ای تحت عنوان کمیته تشویق با هدف ارتقاء انگیزه و ایجاد رضایت مندی و بهبود عملکرد کارکنان، تشکیل گردد.

 

 این جلسه که با حضور مسئولین واحدهای عملیاتی، اداری و پشتیبانی صورت گرفت، غلامرضا دهقانی زاده مدیر فرودگاه آبادان طي سخناني به بيان برنامه ها و سياستهاي فرودگاه و راهكارهاي تحقق اهداف پرداخت.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری مطالبات معوقه از شرکت های هواپیمایی بدهکار، خاطر نشان کرد که در صورت عدم پرداخت این معوقات، اقدامات لازم درخصوص نحوه ارائه خدمات و سرویس های پروازی صورت می گیرد.

غلامرضا دهقانی زاده در این جلسه ضمن  بررسی موضوعات ، مسايل  و امور مربوط به فرودگاه، به  چارچوب برنامه هاي آينده اشاره نمود .  

درادامه، کفایت علیزاده رئیس اداره عمومی و بازرگانی فرودگاه آبادان که موفق به کسب عنوان مسئول اموراداری برتر در سطح شرکت فرودگاههای کشور گردیده و همچنین صدیقه آلبوغبیش، کاردان اطلاعات پرواز،  به خاطر همکاری در برگزاری دوره تخصصی نهادهای کنترلی، از طرف مدیر فرودگاه تجلیل و قدردانی به عمل آمد .

لازم به ذکر است در این جلسه  ، مسئولین دید گاه ها ، مسائل و موضوعات پیرامون حوزه های کاری خود را بیان نمودند و در پایان مقرر شد کمیته ای تحت عنوان کمیته تشویق با هدف ارتقاء انگیزه و ایجاد رضایت مندی و بهبود عملکرد کارکنان، تشکیل گردد.

 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد