خبر خبر

برگزاری مراسم روز آتش نشانی
همزمان با روز آتش نشانی و ایمنی، مراسمی با حضور مدیر، معاونان و مسئولان فرودگاه و همچنین سپاه حفاظت هواپیمایی در فرودگاه آبادان برگزار شد.

همزمان با روز آتش نشانی و ایمنی، مراسمی با حضور مدیر، معاونان و مسئولان فرودگاه و همچنین سپاه حفاظت هواپیمایی در فرودگاه آبادان برگزار شد.

در این مراسم از زحمات کارکنان آتش نشانی و ایمنی زمینی فرودگاه قدردانی شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد