خبر خبر

عملیات وارسی پروازی سیستمهای کمک ناوبری فرودگاه آبادان انجام پذيرفت.
عملیات وارسی پروازی سیستمهای کمک ناوبری فرودگاه آبادان انجام پذيرفت.

عملیات وارسی پروازی سیستمهای کمک ناوبری فرودگاه آبادان انجام گرفت.

در این دوره سیستم های DME/ILS, DVOR/DME و طرح های پروازی این فرودگاه مورد وارسی پروازی قرار گرفت.

گفتنی است: وارسي پروازي با هدف اطمينان از صحت سيستم‌هاي كمك ناوبري، راداري و طرح‌هاي پروازي به صورت مدون و زمان‌بندي شده انجام مي‌شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد