خبر خبر

برگزاری کلاس آموزشی سامانه الکترونيکي طرح پرواز eFPL در فرودگاه آبادان

دوره آموزشی سامانه الكترونيكي طرح پروازي EFPL با هدف آشنایی و راه اندازی Flight Plan  الکترونیکی، با شرکت جمعي از كاركنان مراقبت پرواز و مخابرات و همچنین ديسپچرهای شرکت های هواپیمایی مستقر در فرودگاه بین المللی آبادان برگزار شد. از جمله مزایای این سامانه می توان به کاهش بروز خطاهای انسانی و حذف کاغذ از فرایند ارائه طرح پروازی توسط شرکت های هواپیمایی اشاره کرد. تدریس این دوره توسط آقایان صلح جو و رضایی انجام گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد