خبر خبر

بازدید نمایندگان مردم شریف آبادان در مجلس شورای اسلامی از پروژه های در حال اجرا فرودگاه آبادان

نمایندگان آبادان در مجلس شورای اسلامی از پروژه های در حال اجرای فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه آبادان، در بازدیدی که توسط آقایان جلیل مختار و عامر کعبی نمایندگان آبادان در مجلس شورای اسلامی با حضور مهندس دهقانی زاده از فرودگاه آبادان به عمل آمد این دو نماینده از پروژه های در حال اجرای این فرودگاه دیدن کردند.

در این بازدید مهندس دهقانی زاده ضمن خوش آمد گویی به نماینده ها، توضیحاتی در خصوص روند اجرای پروژه توسعه و بهسازی فضای ترمینال مسافری و چشم انداز توسعه فرودگاه ارائه داد. آقایان مختار و کعبی نیز از کارهای انجام گرفته و روند اجرایی پروژه ها ابراز خرسندی کردند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد