ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

15:00

تابانTBN6201

مشهد

نشست

15:35

آسمانIRC3736

مشهد

نشست

17:25

آسمانIRC3820

شیراز

طبق برنامه

17:40

ایران ایرتورIRB914

تهران

طبق برنامه

19:15

آسمانIRC3749

بندرعباس

طبق برنامه

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میزخدمت میزخدمت

اخبار فرودگاه
۱۲ بهمن ۱۳۹۷

برگزاري مراسم سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) به ميهن اسلامي در فرودگاه بين المللي آبادان

برگزاري مراسم سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) به ميهن اسلامي در فرودگاه بين المللي آبادان
۷ بهمن ۱۳۹۷

سرپرست معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه آبادان معرفي شد .

سرپرست معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه آبادان معرفي شد .
۲۹ دی ۱۳۹۷

باطل شدن پرواز به علت پديده گرد و خاک

باطل شدن پرواز به علت پديده گرد و خاک
۲۹ دی ۱۳۹۷

باطل شدن پرواز به علت پديده گرد و خاک

باطل شدن پرواز به علت پديده گرد و خاک