ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

15:35

زاگرسIZG4129

مشهد

طبق برنامه

17:30

ایران ایرتورIRB8076

مشهد

طبق برنامه

18:10

قشم ایرQSM1216

تهران

طبق برنامه

19:00

زاگرسIZG4119

مشهد

طبق برنامه

19:10

کاسپینCPN6942

مشهد

طبق برنامه

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

میزخدمت میزخدمت

گزارش تصویری گزارش تصویری

اخبار فرودگاه
۲۷ مرداد ۱۳۹۸

از کارکنان آزاده فرودگاه آبادان در سالروز ورود آزادگان به وطن تجليل شد

از کارکنان آزاده فرودگاه آبادان در سالروز ورود آزادگان به وطن تجليل شد
۱۷ مرداد ۱۳۹۸

جلسه تکريم و معارفه مدير فرودگاه آبادان برگزار شد.

جلسه تکريم و معارفه مدير فرودگاه آبادان برگزار شد
۸ مرداد ۱۳۹۸

راه اندازي سامانه گوياي اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

جواد نجمي از راه اندازي سامانه گوياي اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان خبر داد.
۲۴ تير ۱۳۹۸

سرپرست حراست فرودگاه آبادان منصوب شد .

سرپرست حراست فرودگاه آبادان منصوب شد .