# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
141
اراک مشهد ‌آسمان 737 شنبه ۳۹۶۱ ۱۰:۳۰ ۱۲:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
142
اراک عسلويه ‌آسمان بوئينگ يکشنبه ۳۹۵۹ ۱۲:۱۵ ۱۳:۱۵ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
143
اراک مشهد ‌آسمان 737 سه شنبه ۳۹۶۱ ۱۰:۳۰ ۱۲:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
144
لامرد شيراز ‌آسمان ATR72 شنبه ۳۸۰۴ ۱۱:۴۵ ۱۲:۳۰ ۰ ریال
145
زنجان مشهد ‌تابان RJ85 پنجشنبه ۶۲۵۰ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
146
مشهد زنجان ‌تابان RJ85 پنجشنبه ۶۲۴۹ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
147
زنجان مشهد ‌تابان RJ85 دوشنبه ۶۲۵۰ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
148
مشهد زنجان ‌تابان RJ85 دوشنبه ۶۲۴۹ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
149
سنندج مهرآباد ‌قشم اير F100 جمعه ۱۲۹۲ ۱۱:۰۰ ۱۱:۴۵ ۰ ریال
150
سنندج مهرآباد ‌قشم اير F100 پنجشنبه ۱۲۹۲ ۱۱:۱۵ ۱۲:۰۰ ۰ ریال
151
سنندج مهرآباد ‌قشم اير F100 چهارشنبه ۱۲۹۲ ۱۱:۱۵ ۱۲:۰۰ ۰ ریال
152
سنندج مهرآباد ‌قشم اير F100 يکشنبه ۱۲۹۲ ۱۱:۱۵ ۱۲:۰۰ ۰ ریال
153
سنندج مهرآباد ‌آسمان F100 سه شنبه ۸۳۸ ۰۷:۱۵ ۰۸:۰۰ ۰ ریال
154
سنندج مهرآباد ‌آسمان F100 دوشنبه ۸۳۸ ۰۷:۱۵ ۰۸:۰۰ ۰ ریال
155
سنندج مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۸۳۸ ۰۷:۱۵ ۰۸:۰۰ ۰ ریال
156
سنندج مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۸۳۹ ۰۶:۵۰ ۰۷:۱۵ ۰ ریال
157
اصفهان مشهد ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۰۴ ۲۳:۳۰ ۰۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
158
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۰۷ ۲۰:۴۵ ۲۲:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
159
اصفهان مشهد ‌قشم اير F100 دوشنبه ۱۲۸۸ ۰۷:۱۵ ۰۸:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
160
اصفهان مشهد ‌تابان MD88 دوشنبه ۶۲۰۴ ۲۳:۳۰ ۰۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال