# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
121
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 چهارشنبه ۶۳۱ ۲۰:۴۰ ۲۱:۴۰ ۰ ریال
122
گرگان زاهدان ‌قشم اير F100 سه شنبه ۱۲۴۶ ۱۹:۱۰ ۲۱:۰۵ ۰ ریال
123
گرگان مشهد ‌ايران اير ATR72 سه شنبه ۱۲۹۵ ۰۹:۱۰ ۱۰:۴۵ ۰ ریال
124
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 سه شنبه ۶۳۳ ۲۱:۴۰ ۲۲:۴۰ ۰ ریال
125
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 سه شنبه ۶۳۵ ۱۳:۲۵ ۱۴:۵۰ ۰ ریال
126
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 سه شنبه ۶۳۸ ۱۱:۱۰ ۱۲:۲۵ ۰ ریال
127
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 دوشنبه ۶۳۶ ۱۴:۱۵ ۱۵:۳۰ ۰ ریال
128
گرگان مهرآباد ‌آسمان F100 سه شنبه ۶۳۱ ۱۱:۴۵ ۱۲:۴۵ ۰ ریال
129
گرگان بندرعباس ‌قشم اير F100 دوشنبه ۱۲۹۵ ۱۲:۴۵ ۱۴:۵۰ ۰ ریال
130
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 دوشنبه ۳۳۵۹ ۲۲:۱۵ ۲۳:۴۰ ۰ ریال
131
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 يکشنبه ۶۳۱ ۱۱:۱۵ ۱۲:۳۰ ۰ ریال
132
گرگان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 يکشنبه ۳۳۵۹ ۱۶:۵۵ ۱۸:۲۰ ۰ ریال
133
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 يکشنبه ۶۳۵ ۲۲:۱۵ ۲۳:۳۰ ۰ ریال
134
گرگان مهرآباد ‌پويا اير EMB يکشنبه ۲۳۵۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰ ریال
135
گرگان مهرآباد ‌قشم اير F100 يکشنبه ۷۵۴۴ ۰۶:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰ ریال
136
گرگان مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۶۳۵ ۲۲:۱۵ ۲۳:۳۰ ۰ ریال
137
گرگان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۳۵۹ ۱۴:۱۵ ۱۵:۴۰ ۰ ریال
138
گرگان مهرآباد ‌پويا اير EMB شنبه ۲۳۱۱ ۰۸:۵۰ ۰۹:۵۰ ۰ ریال
139
سبزوار مهرآباد ‌ماهان BAE146 سه شنبه ۴۵۳۶ ۱۹:۴۵ ۲۱:۰۰ ۰ ریال
140
مهرآباد ياسوج ‌آسمان ATR72 يکشنبه ۳۷۰۵ ۰۵:۳۰ ۰۷:۲۰ ۱,۸۹۲,۰۰۰ ریال