میز خدمت فرودگاهی میز خدمت فرودگاهی

خدمات فرودگاه بین المللی آبادان

شماره مدیر فرودگاه آبادان: 53118002-061

شناسنامه خدمات عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت 
13051753000 ارائه خدمات ترافیک هوائی  
13051754000 ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط سامانه پذیرش مسافر  
13051755000 ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاهی دریافت مراحل انحام خدمت
13051756000 صدور مجوز تردد دسترسی  
13051757000 اعلان پرواز    

وضعيت پرواز

 

فرآیندها

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران

 

enlightenedمیز خدمت حضوری در فرودگاه آبادانenlightened

" میز خدمت حضوری شماره یک در رابطه با مسافران در سالن ترمینال و

میز خدمت حضوری شماره دو در قسمت اداری در رابطه با امور اداری ، بازرگانی و مالی و عملیاتی فرودگاه مستقر میباشد.